Archive | Juli 2007

MHT

Jejak Kepahlawanan Mohammad Husni Thamrin (1894-1941)

Pengantar

Mohammad Husni Thamrin adalah salah seorang putera betawi yang kiprah politiknya memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semasa pendudukan kolonial Belanda, Thamrin menduduki jabatan strategis sebagai wakil rakyat di Geementeraad maupun Volksraad. Hal yang dahulu sangat langka dan hanya menjadi impian segelintir orang. Sebagai politisi parlemen, tidak berarti Thamrin menjadi “kaki-tangan” kolonial. Ia justru menjadi juru bicara bagi rakyat Indonesia yang tertindas. Ia memperjuangkan nasib bangsanya untuk merdeka, walaupun kelak ia tak pernah melihat hasil yang ia perjuangkan.

  Baca lebih lanjut